ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
258
page-template-default,page,page-id-258,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της  Ο.Ε .Φ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρονικού χρωματοδιαλογέα ελιών” του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.3 με τίτλο “Προμήθεια προδιαλογέα ελιών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.2 με τίτλο “Προμήθεια δεξαμενών επιτραπέζιας ελιάς και εγκατάσταση αυτών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.2 με τίτλο “Προμήθεια δεξαμενών επιτραπέζιας ελιάς και εγκατάσταση αυτών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.5 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροκίνητου κλαρκ” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.6 με τίτλο “Προμήθεια ημιαυτόματου απορροφητήρα ελιών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.1

“Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.2

“Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.3

“Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης   Βiv

“Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”.  Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.1

“Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.2

“Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος” Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiv

“Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εi

“Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εii

“Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Στi

“Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.1

“Προμήθεια ηλεκτρονικού χρωματοδιαλογέα ελιών”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ