ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ
268
home,page-template-default,page,page-id-268,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Επιτραπέζιας Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου “Ένωση Αγρινίου” (Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου”), είχε αναγνωριστεί ως Ο.Π. σύμφωνα με την Υ.Α. 5746/157266/11.12.2014 με 5.000 μέλη ελαιοπαραγωγούς. 

 

Τον Ιανουάριο του 2018 επικαιροποιήθηκε η αναγνώρισή της από την πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – σύμφωνα με την Υ.Α. 397/18235/16.02.2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2430/110502/20.10.2017 – με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 5513/917/30.01.2018 απόφασης. 

 

Η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελίας του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» αριθμεί πλέον 75 μέλη ελαιοπαραγωγούς. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ο.Π. είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και η ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων, μέσω της εφαρμογής προγράμματος εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). Η Ο.Π. έχει ήδη υλοποιήσει τρία προγράμματα εργασίας Ο.Ε.Φ., τα οποία αφορούν στις τριετίες 2009 – 2012, 2012 – 2015 και 2015 – 2018. 

 

Σήμερα, εμπεδώνοντας την κεντρική φιλοσοφία της “η ισχύς εν τη ενώσει”, η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελιάς του Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” υλοποιεί πρόγραμμα εργασίας Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Έτσι η Ο.Ε.Φ. αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα εννέα χρόνια μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της.