ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ
2
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2015-2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

Στους 1600 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Δiv.2
Βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Δiv.3
Επιθεώρηση και έλεγχος των δεξαμενών επιτραπέζιων ελιών για τυχόν ρηγματώσεις και φθορές και η αποκατάστασή τους. 

Αποκατάσταση των υποστηλωμάτων έδρασης των πολυεστερικών δεξαμενών επιτραπέζιων ελιών

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Eγχειρίδιο Παραγωγού  
 
Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιό Παραγωγού, σε 1600  παραγωγούς,  για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ

Επταμελή δημοσιογραφική ομάδα από την Αθήνα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της η Ένωση Αγρινίου. Πρόκειται για έμπειρους συντάκτες που καλύπτουν το αγροτικό και αγροδιατροφικό ρεπορτάζ σε Μέσα εθνικής εμβέλειας οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην περιοχή την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Μαρτίου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiii

 

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας 500 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δράση για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiv 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία παραγωγών – τυποποιητηρίου

 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Καθορισμός παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση της εφαρμογής (οι 400 παραγωγοί που συμμετέχουν στην ομάδα ΣΟΔ)
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής για τους παραγωγούς
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

 

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 

 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii 

 

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2005, ISO 9001:2008)

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ανασκόπηση του ΣΔΑΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων του τυποποιητηρίου
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Επικοινωνία

 

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης από συντάκτες προσκεκλημένους από τοπικά Μέσα και από Αθήνα
 • Σχεδιασμός απολογιστικού / ενημερωτικού εντύπου
 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

 

Δραστηριότητα Δiv.3

 • Αποκατάσταση δεξαμενών της ΟΕΦ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 1.600 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ.

 

 • Συμπλήρωση 1600 τετραδίων παραγωγών,
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού στους 1600 παραγωγούς,
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 1600 παραγωγούς,
 • Ομαδικές εκπαιδεύσεις στις 13 και 28/02/2016 και ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών
 • Αναφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 01/08/2016 – 20/12/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 40 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον φορέα TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 16/02/2017 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας με τους παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου και συγκρότηση ομάδας παραγωγών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις 06/02/2017 σε 500 παραγωγούς
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των 500 παραγωγών
 • Σύνταξη βεβαιώσεων παρακολούθησης της εκπαίδευσης για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση των δεδομένων των παραγωγών μέσα στην εφαρμογή
 • Εγκατάσταση της εφαρμογής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου”.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δiv.3

Αποκατάσταση δεξαμενών της ΟΕΦ

 • Καθαίρεση και καθαρισμός αποσαθρωμένων και ρηγματωμένων τμημάτων των υποστυλωμάτων στα οποία εδράζονται οι 370 δεξαμενές
 • Τοποθέτηση κάθετου οπλισμού και οπλισμού περίφραξης με εμφύτευση με ειδικές ρητίνες στα υπάρχοντα βάθρα από μπετόν και στο εσωτερικό στα σημεία που ήταν αναγκαίο
 • Ξυλότυπος για κάλυψη του σιδηρού οπλισμού με επαρκή ποσότητα μπετόν
 • Σκυρόδεση των τριών υποστηλωμάτων κάθε δεξαμενής.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εi
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005 
 • Στις 14/11/2016 πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων του εργοστασίου του Α.Σ. Αγρινίου,
 • Στις 25/01/2017 πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από το φορέα TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου του Α.Σ. Αγρινίου.
 • Έκδοση βεβαίωσης ισχύος του τριετούς πιστοποιητικού για την εφαρμογή συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Ομαδική εκπαίδευση σε 1000 παραγωγούς σχετικά με τις αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 13/02/2017
 • Επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας – iKnow βάσει των αρχών του διεθνούς προτύπου ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των  τροφίμων στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων στις 14/11/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου στις 25/01/2017 από το φορέα TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 • Στις 18/02/2017 πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Αγρινίου συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα
 • Στις 19/02/2017, υλοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Ελιά: Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία. Προοπτικές, προτάσεις και λύσεις”
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 1.600 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ. 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ΣΟΔ  (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2017)
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (27/09/2017)
 • Εκτύπωση τετραδίων παραγωγών
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδεύσεις παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii 

 Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου παραγωγών για το ανθρακικό αποτύπωμα
 • Συγκρότηση ομάδας 500 παραγωγών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Συγκρότηση ομάδας 500 παραγωγών που θα εκπαιδευτούν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiv 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών στην εφαρμογή
 • Συγκρότηση ομάδας 400 παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στο τρίτο έτος πάνω στη χρήση της πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei. Α  Δραστηριότητα Εi 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP για το τρίτο έτος
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για το συσκευαστήριο της Ένωσης στις 19/09/2017
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού στις 27/10/2017
 • Έλεγχος του διαγράμματος ροής για το συσκευαστήριο του Συνεταιρισμού
 • Ανασκόπηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας
 • Συγκρότηση ομάδας 1000 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των  τροφίμων στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ.

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP για το τρίτο έτος
 • Παράδοση εγχειριδίου του συστήματος
 • Ανασκόπηση του συστήματος
 • Έλεγχος του διαγράμματος ροής για το συσκευαστήριο του Συνεταιρισμού
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού στις 27/10/2017
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της Ένωσης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 • Προτετοιμασία για τη διοργάνωση δεύτερης ενημερωτικής ημερίδας για την παρουσίαση των δράσεων και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας