ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ
2
home,page,page-id-2,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2015-2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

AGRINIO_eksofylla programmaton 2015
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

Στους 1600 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

AGRINIO_TETRADIO
Αγρινιο_SOD

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

AGRINIO - eksofyllo ixnilasimotita

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Δiv.2
Βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Δiv.3
Επιθεώρηση και έλεγχος των δεξαμενών επιτραπέζιων ελιών για τυχόν ρηγματώσεις και φθορές και η αποκατάστασή τους. 

Αποκατάσταση των υποστηλωμάτων έδρασης των πολυεστερικών δεξαμενών επιτραπέζιων ελιών

 

PastedGraphic-5
Screen Shot 2016-02-18 at 19.56.19
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Eγχειρίδιο Παραγωγού  
 
Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιό Παραγωγού, σε 1600  παραγωγούς,  για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ

Επταμελή δημοσιογραφική ομάδα από την Αθήνα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της η Ένωση Αγρινίου. Πρόκειται για έμπειρους συντάκτες που καλύπτουν το αγροτικό και αγροδιατροφικό ρεπορτάζ σε Μέσα εθνικής εμβέλειας οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην περιοχή την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Μαρτίου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
επισκεψη2-24-1 (1)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiii

 

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας 500 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δράση για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiv 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία παραγωγών – τυποποιητηρίου

 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Καθορισμός παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση της εφαρμογής (οι 400 παραγωγοί που συμμετέχουν στην ομάδα ΣΟΔ)
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής για τους παραγωγούς
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

 

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 

 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii 

 

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2005, ISO 9001:2008)

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ανασκόπηση του ΣΔΑΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων του τυποποιητηρίου
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Επικοινωνία

 

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης από συντάκτες προσκεκλημένους από τοπικά Μέσα και από Αθήνα
 • Σχεδιασμός απολογιστικού / ενημερωτικού εντύπου
 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

 

Δραστηριότητα Δiv.3

 • Αποκατάσταση δεξαμενών της ΟΕΦ